Choose format

In stock
NOK 319

Rettskrivningsordbok med synonymer

Bokmål. 6. utgave
I mer enn 40 år har Bøe og Fossestøls rettskrivningsordbøker for bokmål og nynorsk vært standard for norskbrukere på flere nivåer.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215006000
  • Publication date: 20.08.2004

Ruth Vatvedt Fjeld

Ruth Vatvedt Fjeld er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg på lesbarhet og språkbruk i offentlige tekster og har holdt en lang rekke kurs i skriftlig norsk i offentlige etater og i næringslivet. Hun har undervist i klarspråk og praktisk norsk, og i mange av norskfagets deldisipliner. Fjeld har skrevet lærebøker om norsk språkbruk, hun har utgitt ordbøker og blant annet forsket på ordforråd og det juridiske språket.
More about the author

Grete Krogstad

Grete Krogstad er lektor i videregående skole og frilansoversetter.
More about the author