Choose format

In stock
NOK 1 439

Rettsteori og rettsliv

Festskrift til Carsten Smith
Til 70-årsdagen blir Carsten Smith hilst og hyllet med et festskrift som inneholder bidrag fra 60 forfattere i og utenfor Norge. De mange faglige bidrag med emner fra en rekke rettsområder, sammen med en bibliografi over Carsten Smiths eget forfatterskap, gjenspeiler bredden og dybden i hans mangesidige rettslige interesse- og arbeidsområde.
I snart 50 år har Carsten Smith vært en sentral person i norsk og nordisk rettsvitenskap og i praktisk rettsliv; i første rekke som professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og som justitiarius i Høyesterett, men også som redaktør av Tidsskrift for Rettsvitenskap. Smith har dessuten spilt en viktig rolle ved De nordiske juristmøter.

Detailed information

  • Pages: 1024
  • Language: Annet
  • ISBN: 9788215002323
  • Publication date: 14.06.2002
  • Book group: 221

Steinar Tjomsland

More about the author

Magnus Aarbakke

Magnus Aarbakke har bakgrunn som høyesterettsdommer og professor i skatterett og selskapsrett.
More about the author