Choose format

In stock
NOK 419

Rom for magisk læring?

En analyse av læreplanen LK20

ANMELDELSER: 

  • Les omtale av boken i Bedre Skole, her. (Side 76)
  • Kan lokalt læreplanarbeid begrense mulighetene som læreplanen gir? Les blogginnlegget her
Denne boka er en vitenskapelig monografi som handler om didaktikkens verden; om å analysere og forstå læreplaner generelt, og den nye norske læreplanen spesielt.

Lærere og skoleledere i grunnskolen og den videregående skolen har igjen fått en ny plan for læringsarbeid; LK20. Hvilken plass har elevenes læring fått i den nye læreplanen, og legger den til rette for at den gode læring kan skje; den magiske læring? Forfatterne svarer ja.

Boka viser også til myndighetsskapte selvmotsigelser, skjulte dilemmaer og paradokser i den nye læreplanen. Er læreplanteksten forståelig, eller har dens kompleksitet potensiale for didaktiske misforståelser som kan gå ut over elevenes læring?

Boka er relevant for både emnet «Pedagogikk og elevkunnskap», og for skolefagene i lærerutdanningene. Diskusjonstemaene i boka er relevante for alle fag i grunnskolen, og for fellesfagene i videregående skole. Dermed er boka aktuell ikke bare for studenter på grunnskolelærerutdanningene, men også for PPU og lektorutdanningen. Boka har også aktualitet for studier i utdanningsledelse.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055770
  • Publication date: 15.09.2021
  • Book group: 215

Svein-Erik Andreassen

dosent i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han har skrevet doktorgradsavhandlingen "Forstår vi læreplanen?", og en rekke artikler om lære- og studieplaner. Han har bakgrunn som lærer og skoleleder i grunnskolen. Andreassen er en mye benyttet foredragsholder for skoler og skolenettverk.
More about the author

Tom Tiller

professor emeritus i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Tiller har bakgrunn som lærer og leder i grunnskolen og som leder for den praktisk-pedagogiske utdanningen ved UiT. Han har arbeidet med didaktiske problemstillinger i flere tiår, og har en lang rekke publikasjoner bak seg, og er en mye lest forfatter i flere land.
More about the author