Choose format

In stock
NOK 279

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Et hjelpehefte

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215009308
  • Publication date: 11.11.2005
  • Book group: 217
Et supplement til læreboka "Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" som bidrar til å gi rask oversikt og forståelse for det omfattende lærestoffet.
Forfatterne diskuterer de viktigste begrepene ved hjelp av konkrete eksempler, viser relevansen av problemstillingene på nye måter og peker på sammenhenger mellom de ulike temaene. De går særlig grundig inn i de temaene studenter gjerne opplever som vanskelige.

Gisle Andersen

Gisle Andersen (f. 1976) har deltatt i utviklingen av introduksjonsemner til sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hans spesialfelt er bl.a. miljø- og kunnskapsosiologi samt relasjonen mellom ekspertkunnskap og politikk. Han er ansatt som stipendiat ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
More about the author

Lise Granlund

Lise Granlund er lektor ved Rosenvilde videregående skole der hun underviser i norsk, samfunnsfag, sosialkunnskap og sosiologi- og sosialantropologi. Hun har doktorgrad i sosiologi, undervisningserfaring fra både ungdomsskole, videregående skole og universitet, og har tidligere jobbet med nettressurser for Aschehoug.
More about the author