Choose format

In stock
NOK 529

Sammensatte tekster

Barns tekstpraksis
Sammensatte tekster er et viktig tema i det nye norskfaget. Denne boka forklarer hva sammensatte tekster er, hvordan de fungerer og presenterer også studier av barns omgang med et mangfold av slike tekster.
Boka er delt i tre deler. Den første delen gir en generell bakgrunn og tar blant annet for seg begrepene multimodalitet og literacy som nøkler til den meningsskapingen som foregår når barn opplever og skaper sammenstte tekster.

Andre og tredje del presenterer en rekke studier av barns omgang med slike tekster fra barnehagen til ungdomstrinnet. I andre del besøker vi barn som er i gang med den første leseopplæringen og ser på hvordan de kan utvikle tekstforståelse i møte med tekster som kombinerer skrift og bilder i både tradisjonelle og nye medier. Bokas tredje del presenterer glimt fra 4. trinn og oppover i grunnskolen. Den gir et bredt utsyn over den tekstkulturen dagens elever befinner seg midt i, og reflekterer over hvordan den fungerer i skolen.


Bokens bidragsytere er lærerutdannere og forskere fra en rekke norske høgskoler og universiteter: Ingunn Flatøy, Jon Hoem, Elisabet Haakedal, Anne Løvland, Eva Maagerø, Bjørg M. Nyjordet, Åse Rostvåg, Bjørg Solstad Rustad, Ture Schwebs, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle, Elise Seip Tønnessen, Magnhild Vollan og Arne Johannes Aasen.

"Endelig får lærerutdanningen ei lærebok, så absolutt for sin tid, og nesten før sin tid. Om et utvidet og dynamisk tekstperspektiv, så praktisk rettet at den er både til å forstå og til å bruke."
Dr. dosent Harald Nilsen, litteratur- / språkviter Høgskolen i Nesna

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017198
  • Publication date: 10.09.2010
  • Book group: 215

Elise Seip Tønnessen

er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i norsk og mediekunnskap i lærerutdanningen. Forskningen hennes dreier seg særlig om barn og unges mediekultur, lesing, litteraturdidaktikk og multimodale tekster. Jakten på fortellinger (2014), Den andre leseopplæringa (2012) og Inn i teksten ut i livet (2007) er tre av mange bøker Seip Tønnessen har bidratt til.
More about the author