Choose format

In stock
NOK 529

Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø

Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø
Boken gir en oversikt over hva selvoppfatning er og hvordan selvoppfatning påvirkes. Forfatterne retter særlig oppmerksomheten mot skolens rolle i utviklingen av selvoppfatning. Boken gir en oversikt over ulike syn på motivasjon, og viser betydningen av selvoppfatning for elevenes motivasjon og læringsatferd. Praktiske pedagogiske problemer og tiltak drøftes med utgangspunkt i teorier på området.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251833592
  • Publication date: 01.12.1996
  • Book group: 215

Einar M. Skaalvik

Einar M. Skaalvik er professor emeritus i pedagogisk psykologi ved Pedagogisk institutt, NTNU. Han er også knyttet til NTNU Samfunnsforskning.
More about the author

Sidsel Skaalvik

Sidsel Skaalvik er professor emerita i spesialpedagogikk ved NTNU. Hun har også over 20 års praksis som lærer og som konsulent i PP-tjenesten.
More about the author