Choose format

NOK 349
Expected 1/9/23

Sivilprosess

kort forklart
I denne boken gir forfatteren en oversikt over faget sivilprosess. Boken kan leses som en innføringsbok for jusstudenter, men kan også fungere som en oppfriskning av faget rett før eksamen.
Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Kan tvisten bringes inn for domstolene, og hva er vilkårene for å gjøre det? Hvordan skal behandlingen i tingretten foregå? Hva kan retten basere sin avgjørelse på? Forfatteren har valgt ut sentrale temaer og gir en lettfattelig presentasjon av disse. Boken er først og fremst skrevet for jusstudenter, men den kan også være nyttig for andre som ønsker å forstå grunnleggende trekk ved behandlingen av sivile saker i norske domstoler.

Detailed information

  • Pages: 180
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028323
  • Publication date: 09.01.2023
  • Book group: 211

Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort er ansatt ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun disputerte i mai 2015 med avhandlingen «Tilgang til bevis i sivile saker».
More about the author