Choose format

In stock
NOK 699

Sjømannsrett

Detailed information

  • Pages: 384
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010151
  • Publication date: 17.10.2008
  • Book group: 221
Boken gir en oversikt over de viktigste rettsspørsmålene innenfor sjømannsretten. Det vil si den delen av arbeidsretten som omfatter ansettelsesforholdene for ansatte på skip.
Boken gir en bred fremstilling av norsk sjømannsrett. Den tar utgangspunkt i de arbeidsrettslige reglene i sjømannsloven og NIS-loven. Boken gir også en oversikt over tilgrensende rettsområder som for eksempel; mønstring, trygdelovgivningen, skatterettslige regler og forsikringsbestemmelser.

Målgruppen for boken er advokater, dommere og andre som arbeider med personalspørsmål innenfor sjømannsretten, som rederier, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner med videre.

Anders Østre

Anders Østre er seniorrådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han har tidligere arbeidet i Sjøfartsdirektoratet, med sjømannsrett som fagansvar.
More about the author

Tonje Urdal Sand

Tonje Urdal Sand er advokat med arbeidsrett som spesialfelt i advokatfirmaet Arntzen de Besche.
More about the author

Tron Dalheim

Tron Dalheim er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche med arbeidsrett som spesialfelt. Han har tidligere arbeidet som utreder i Høyesterett og som advokat i Norges Rederiforbund.
More about the author