Choose format

In stock
NOK 899

Skattemessig gjennomskjæring

Detailed information

  • Pages: 448
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019673
  • Publication date: 25.06.2012
  • Book group: 221
Boken gir en grundig analyse av læren om ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Boken gjennomgår utførlig den rettspraksis som danner grunnlaget for ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Både vilkårene for, og virkningen av, gjennomskjæring drøftes.
Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Einar Harboe

Einar Harboe er partner i advokatfirmaet Harboe & Co AS, som arbeider med skattespørsmål. Han har tidligere arbeidet bl.a. i Finansdepartementet og Skattedirektoratet og også på Universitetet i Oslo.
More about the author