Choose format

In stock
NOK 579

Sosialt arbeid

En grunnbok

Detailed information

  • Pages: 344
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215019291
  • Publication date: 29.06.2015
  • Book group: 213
Sosialt arbeid foregår på mange arenaer, og sosialarbeidere møter mennesker i ulike livssituasjoner. Denne innføringsboka presenterer mangfoldet i faget. En rød tråd er det «sosiale» i sosialt arbeid. Forfatterne viser hvordan sosiale grunnverdier og kunnskap kan tas i bruk og omsettes i praktisk handling i møte med ulike brukergrupper.
Boka gir en innføring i sosialt arbeid som et samfunnsvitenskapelig fag der teori og praksis utfyller hverandre når faget utøves. Forfatterne plasserer sosialt arbeid i dagens samfunn uten å gi avkall på den faglige arven. Bevissthet om etikk, brukermedvirkning og skjønn er sentralt. Globalisering, teknologi og endringer av ulike mediers betydning er blant temaene som utfordrer det sosiale arbeidet på nye måter, og som gis plass i boka.

Dette er en viktig bok for bachelorstudenter i sosialt arbeid, barnevern og velferdsfag, og den er interessant for praktikere, forskere og andre som er opptatt av teori og praksis i sosialt arbeid.

Ingunn T. Ellingsen

More about the author

Irene Levin

Irene Levin er professor i sosialt arbeid ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
More about the author

Berit Berg

Berit Berg er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning AS.
More about the author

Lise Cecilie Kleppe

More about the author