Choose format

In stock
NOK 809

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

av Johs Andenæs
Dette er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene av Johs. Andenæs og Anders Bratholm. Kjell V. Andorsen har videreført arbeidet på anmodning fra Johs Andenæs, og de to tidligere utgivelsene er nå samlet i én bok.
Det har skjedd vesentlige endringer på feltet siden de to bøkene sist utkom i 1996. I denne utgaven er blant annet kapitlene om seksuallovbrudd og tap og tilbakekall av førerrett betydelig omskrevet, nye bestemmelser om motarbeidelse av rettsvesenet, menneskehandel og korrupsjon er behandlet og et nytt kapittel om folkemord er med. Forfatteren knytter også forbindelseslinjer til den nye straffeloven av 20. mai 2005.

Kjell V. Andorsen er dr. juris fra 1999 og har bred faglig bakgrunn blant annet fra domstolene, politiet og som privatpraktiserende advokat. Han har vært førsteamanuensis og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Forfatteren har tidligere utgitt bøkene "Strafferettslig nødrett" (1999) og "Rettsvillfarelse i strafferetten" (2005).

"... hovedinntrykket er at også den nåværende utgaven av "Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene er meget solid."
Toril M. Øie i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2010

Detailed information

  • Pages: 520
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215009094
  • Publication date: 18.08.2008
  • Book group: 211

Kjell V. Andorsen

Kjell V. Andorsen er dr. juris. Han har en bred faglig bakgrunn blant annet fra domstolene, politi og som privatpraktiserende advokat. Andorsen har vært førsteamanuensis og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere utgitt bøkene Strafferettslig nødrett (1999) og Rettsvillfarelse i strafferetten (2005).
More about the author