Choose format

In stock
NOK 729

Straffens begrunnelser

Den vanligste definisjonen av straff er at det er et onde som påføres den som har begått en lovovertredelse, fordi han eller hun skal oppleve det som et onde. Det å påføre andre onder eller lidelser er imidlertid noe som ellers anses som moralsk forkastelig og som normalt er forbudt av retteordenen. Mot denne bakgrunn blir spørsmålet om straffens begrunnelse sentralt - hvordan skal vi forklare at rettsordenen tillater at de som begår visse handliger påføres onder og lidelser? Forfatteren trekker inn ulike forhold - sosiale, økonomiske og politiske - i ulike samfunn og til ulike tider, fra romertiden og romerretten frem til dagens situasjon. "Hauges nye bok behandler på svært bred basis straffens utvikling. Hans tema er hvorfor, hva og hvordan man har straffetgjennom tidene. Det dreier seg om intet mindre enn en sammenfatning av århundrers utvikling innen kriminologi og strafferett, med en hovedvekt på belysning av hvordan ideologiske og samfunnsmessige forhold har påvirket utviklingen." Ole Jakob Bae

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200225102
  • Publication date: 01.12.1996
  • Book group: 211

Ragnar Hauge

Ragnar Hauge, professor emeritus ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og pensjonert forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).
More about the author