Choose format

NOK 379
Expected 4/19/23

Straffeprosess

Kort forklart

Detailed information

  • Pages: 220
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215049946
  • Publication date: 19.04.2023
  • Book group: 211

Kai Spurkland

Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen. Han jobber hovedsakelig som rådgiver innenfor områdene orden og beredskap og har i flere år sittet i politimesterens operative stab. Han har alene eller sammen med andre publisert flere lærebøker og artikler innenfor politirett og tilstøtende emner. I 2020 fullførte han sin doktorgrad om Forsvarets bistand til politiet. Spurkland underviser på Politihøgskolen og ved Universitetet i Oslo.
More about the author