Choose format

In stock
NOK 679

Strategisk økonomistyring

2. utgave

Detailed information

  • Pages: 496
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215026398
  • Publication date: 01.01.2016
  • Book group: 212
Virksomhetenes økende vektlegging av strategi og strategiutvikling medfører endringer for internregnskapets fokus. I tillegg til å ivareta dets tradisjonelle oppgaver i det taktiske styringsperspektivet, blir kritiske tilleggsoppgaver å bidra med strategiske lønnsomhetsanalyser, utviklingen av rammeverk for strategiimplementeringen og å understøtte strategiene med relevant styringsinformasjon.

I Strategisk økonomistyring drøftes temaer og metoder som kan understøtte arbeidet med å skape vedvarende konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet.

Kapitlene 2-9 omhandler strategiske lønnsomhetsanalyser og drøfter bl.a. strategiske kostnadsdrivere, aktivitetsbaserte verdikjedeanalyser, utfordringer knyttet til outsourcing og interorganisatorisk økonomistyring, kundeverdier, kundelønnsomhet, målkalkulasjon og bruk av produktivitetsindekser og benchmarks.

Kapittel 10-16 omhandler strategisk resultat- og målstyring og inneholder temaer knyttet til strategiimplementering, balansert målstyring, strategisk dekomponering, verdibasert ledelse og insentiver. I tillegg drøftes virksomhetsstyring uten tradisjonelle budsjetter.

Foruten oppdateringer og presiseringer inneholder denne 2. utgaven en del nytt stoff, spesielt knyttet til kundelønnsomhetsanalyser, balansert målstyring og virksomhetsstyring med og uten budsjetter.
Strategisk økonomistyring henvender seg til tredjeårs bachelorstudenter, og masterstudenter. Den er også svært velegnet for virksomhetsledere, samt ledere og medarbeidere i ulike økonomiske og administrative funksjoner.

Boken er skrevet av Kjell Gunnar Hoff, med bidrag fra Iver Bragelien, Per Aksel Holving, Øystein Strøm og Erik Vea.

Kjell Gunnar Hoff

Kjell Gunnar Hoff er utdannet siviløkonom ved Washington State University. Han har over 20 års erfaring som leder av virksomheter innen handel, produksjon og internasjonale petroleumstjenester. Hoff har dessuten lang undervisningserfaring og er dosent emeritus fra handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er æresdoktor ved Riga Technical University, Latvia.
More about the author

Iver Bragelien

Iver Bragelien er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, NHH.
More about the author

Per Aksel Holving

Per Aksel Holving er siviløkonom og cand. merc. fra Handelshøjskolen i København. Han har i en årrekke arbeidet som bedriftsrådgiver med Balanced Scorecard og prestasjonsmålingssystemer som spesialitet. Han arbeider nå i Cap Gemini Consulting.
More about the author

Øystein Strøm

Øystein Strøm er professor i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han har undervist i fagfeltet foretaksfinans i en årrekke. Han har publisert en rekke fagartikler i internasjonale tidsskrifter, spesielt innenfor feltene virksomhetsstyring («corporate governance») og mikrofinans.
More about the author

Erik Vea

Erik Vea er høgskolelektor ved Høgskolen på Lillehammer.
More about the author