Choose format

In stock
NOK 379

Sykepleiens grunnlag

Historie, fag og etikk. 2. utgave
Boken gir en oversiktlig og lett introduksjon til faget for begynnerstudentene på bachelorstudiet i sykepleie.
Sykepleiens grunnlag handler om sykepleiefagets filosofiske og etiske grunnlag.

Boken utdyper sykepleie som et selvstendig fagområde og sammenligner det med medisinsk behandling og vitenskap. Gjennom de fem kapitlene Sykepleiens historiske og idemessige grunnlag, Sykepleie og medisin sammenvevd og adskilt, Sykepleiens kunnskapsgrunnlag, Sykepleievitenskap og kunnskapsutvikling og Sykepleiens moralske grunnlag, presenterer Nortvedt den faghistoriske utviklingen og viser hvordan forskning og helsepolitiske beslutninger påvirker sykepleiernes selvforståelse. Ved hjelp av illustrerende eksempler fra praktisk omsorg og pleie av pasienter utdyper Nortvedt sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag og etikk.

Boken gir en oversiktlig og lett introduksjon til faget for begynnerstudentene på bachelorstudiet i sykepleie. Nortvedt gir med denne boken et solid bidrag til forståelsen av sykepleien som fag, profesjon og praksis.

Boken er skrevet for bachelorstudenter i sykepleie.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012155
  • Publication date: 13.06.2008
  • Book group: 213

Per Nortvedt

Per Nortvedt er anestesisykepleier og professor i medisinsk etikk ved Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og internasjonale artikler om medisinsk filosofi/etikk og sykepleieetikk, blant annet "Følelser og moral" sammen med Arne Johan Vetlesen (1994).
More about the author