Choose format

In stock
NOK 519

Tverrprofesjonelt samarbeid

-et samfunnsoppdrag 2.utg.

Detailed information

  • Pages: 312
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027791
  • Publication date: 12.09.2016
  • Book group: 213
Tverrprofesjonelt samarbeid er et samfunnsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester. Godt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å skape gode tjenester og videreutvikle tjenestetilbudet, og for å lykkes med dette må man ha kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer.
De fremste forskerne nasjonalt og internasjonalt presenterer her ny kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid.

I del 1 beskriver og drøfter forfatterne samfunnsoppdraget. De legger spesiell vekt på den viktige rollen profesjonene har i utvikling av tjenestetilbudet. I del 2 presenterer de både utvalgte sentrale teorier og oppdatert forskning. I del 3 gjør de rede for aktuelle strategier og modeller for samarbeid i helse- og sosialtjenestene.
I denne utgaven er det tre nye kapitler som omhandler oppdatert kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid som samfunnsoppdrag, hvilken betydning dette har i praksis og utdanning, samt konstruksjoner av tverrprofesjonelt samarbeid.

Boken er skrevet for både studenter, lærere, forskere, praktikere og brukere. I tillegg er den spesielt viktig for rådgivere og faglige og administrative ledere i offentlig og privat virksomhet.

Elisabeth Willumsen

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Høgskolen i Molde.
More about the author

Atle Ødegård

Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Han har også stilling som professor II ved Nordlandsforskning.
More about the author