Choose format

NOK 359

Ungdom i alvorlig trøbbel

veier til forandring
Boken handler om ungdom med alvorlige atferdsvansker og hvilken hjelp som virker.
Det er viktig å stoppe ungdommen i å skulke skolen, ruse seg og begå lovbrudd, så raskt som mulig. For mange kan det være nødvendig å bo hjemmefra over flere år, og slik få en ny start i livet.

Boken beskriver en oppfølgingsundersøkelse av 85 ungdommer i alvorlig trøbbel. De er blitt fulgt fra de var 15 til de ble 30 år gamle. Funnene fra undersøkelsen viser at vi har barnevernstiltak som hjelper, også når vanskelighetene er blitt svært omfattende. Men det er ingen lettvinte og kortvarige løsninger eller metoder. Jenter og gutter har ulike måter å komme ut av problemene på, og til tross for tidligere konfliktfylte forhold betyr foreldrene mye for dem når ungdommene har blitt voksne.

Dette er en bok for praktikere, studenter ved bachelor-utdanningene, politikere og andre som er interessert i hvordan ungdom som har det svært vanskelig kan utvikle seg.

«... overbevisende dokumentasjon på at det er mulig å vikle seg ut av svært vanskelige identiteter og hverdager, å komme på et nytt spor.» Arne Klyve, Velferd.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014418
  • Publication date: 10.08.2009
  • Book group: 213

Ingeborg Marie Helgeland

Ingeborg Marie Helgeland er førsteamanuensis og dr.polit. ved Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag.
More about the author