Choose format

In stock
NOK 439

Universell utforming av IKT-systemer

Brukergrensesnitt for alle. 2. utgave

Detailed information

  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215033020
  • Publication date: 15.09.2020
  • Book group: 893
Mange tar brukervennlighet som en selvfølge i sin daglige bruk av PC-er, mobiltelefoner og annet datautstyr. Vi forventer at bruken skal være problemfri, effektiv og behagelig. Skal konkurransen om kundene vinnes, må det derfor satses på brukervennlighet.

Likestillings- og diskrimineringsloven krever at informasjonsteknologi skal være universelt utformet, tilgjengelig for alle i samfunnet, også brukere med funksjonsnedsettelser.
Dette krever kunnskap om hvordan ulike brukere forholder seg til informasjonsteknologi.

Denne boken er en enkel innføring brukergrensesnittdesign, primært for bachelorstudenter innen informatikk, teknologi og andre beslektede ingeniørfag. Boken egner seg også for andre som arbeider med informasjonsteknologi, og som ønsker å oppdatere sin kunnskap om brukervennlighet og universell utforming.

Første del av boken omhandler prinsippene for design av brukergrensesnitt, mens andre del tar for seg prosesser som leder til brukervennlige og tilgjengelige systemer.

Frode Eika Sandnes

Frode Eika Sandnes er professor i informatikk ved institutt for informasjonsteknologi, fakultet for teknologi, kunst og design, ved OsloMet - Storbyuniversitetet, og professor ved Institutt for teknologi, Høyskolen Kristiania. Sandnes har forsket på brukergrensesnitt og innovative interaksjonsformer i en årrekke, og publiserer resultater jevnlig i internasjonale tidsskrift.
More about the author