Choose format

In stock
NOK 1 039

Utleveringsloven og arrestordreloven

Lovkommentar
Utleveringsloven og arrestordreloven gir regler om utlevering og overlevering av lovbrytere til og fra Norge. Arrestordreloven regulerer overleveringer på grunnlag av en arrestordre til og fra Norden og medlemslandene i EU, mens utleveringsloven gjelder for utleveringer til og fra andre land. Boken gir en fyldig oversikt over regelverkene, med henvisninger til rettspraksis så vel fra norske domstoler som fra Den europeiske menneskerettsdomstol og EU-domstolen. Boken vil være nyttig for alle som arbeider med utleveringer og overleveringer: advokater, dommere, påtalemyndigheten og departementene. Som vedlegg er inntatt sentrale folkerettslige avtaler og konvensjoner som Norge er bundet av.

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032245
  • Publication date: 23.11.2020
  • Book group: 221

Morten Ruud

Morten Ruud har hele sin karriere vært tilknyttet Justitsdepartementet, som lovrådgiver, sjef for polaravdelingen og departementsråd fra 1997 til 2012. Han var gjesteforsker ved PluriCourts, Universitetet i Oslo og har tidligere vært sysselmann på Svalbard. Han har representert Norge i mange forhandlinger om menneskerettigheter i FN og Europarådet, senest som leder for Europarådets styringskomité for menneskerettigheter 2020-2021.
More about the author

Liv Christina Houck Egseth

Liv Christina Egseth er fagdirektør ved Sivilavdelingen i Justisdepartementet, hvor hun har jobbet med internasjonalt rettslig samarbeid i en årrekke. Hun representerer Norge i internasjonale møter og forhandlinger på dette feltet i Europarådet, EU og innen Norden. Hun er forfatter for Norsk lovkommentar.
More about the author

Anne Grøstad

Anne Grøstad er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hvor hun har arbeidet siden 2000. Hun har vært blant annet sambandsstatsadvokat ved Eurojust, konstituert byrettsdommer og dommerfullmektig. Hun har utgitt boken Internasjonalt strafferettslig samarbeid (2020).
More about the author