Velg format

På lager
kr 559

Erstatt aggresjonen

Aggresion Replacement Training og Positive Atferds og Støttetiltak
Erstatt aggresjonen gir en innføring i Aggression Replacement Training (ART) og Positive Atferds- og Støttetiltak (PAST): to programmer for trening av sosial kompetanse som har vist seg å ha god effekt i arbeid med barn, ungdom, deres familie og sosiale nettverk. ART-programmet er utviklet i USA, men Erstatt aggresjonen er tilpasset norske forhold, med problemstillinger fra norsk hverdag.
Atferdsproblemer hos barn og unge skaper betydelige vanskeligheter både i familien, skolen og samfunnet for øvrig, og har sammenheng med en rekke risikofaktorer. Tiltak må bygge på spesifikk kartlegging av de risikofaktorene som er tilstede hos ungdommen selv og i ungdommens miljø.

Boka presenterer både en fordypning og et innblikk i den praktiske tilretteleggingen av ferdighetstrening med enkeltpersoner, grupper og skoleklasser med konkrete råd for utvikling av positiv atferdsstøtte på systemnivå.

Dette er en viktig bok for ansatte og studenter som møter atferdsproblemer innenfor skole, PPT, barnevern og habilitering.

Luke Moynahan er spesialkonsulent og Børge Strømgren vernepleier ved Glenne Autismesenter. Knut Gundersen er førstelektor og leder for ART-virksomheten ved Rogaland høgskole. Alle tre er styremedlemmer ved International Center for Aggression Replacement Training (ICART). Redaktører og bidragsytere har bred erfaring med forskning og behandling knyttet til aggresjon.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215006185
  • Utgivelsesdato: 26.10.2005
  • Bokgruppe: 213

Luke Moynahan

Luke Moynahan er spesialkonsulent ved Glenne Autismesenter. Han er og styremedlem ved International Center for Aggression Replacement Training (ICART).
Mer informasjon om forfatteren

Børge Strømgren

Børge Strømgren er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har skrevet flere forskningsbidrag og bokkapitler og hans interessefelt knyttet til ART er rettet mot personer innen autismespektrumet. Strømgren er medlem av styret i PREPSEC International.
Mer informasjon om forfatteren

Knut Kornelius Gundersen

Knut Kornelius Gundersen er dosent ved Diakonhjemmet Høgskole og leder for PREPSEC International. Han har skrevet en rekke forskningsartikler, bokkapitler og bøker.
Mer informasjon om forfatteren