Velg format

Kommer for salg
13.03.2024
kr 1 579

EUs taksonomi

Kommentarutgave
I denne lovkommentaren kommenterer forfatterne de enkelte bestemmelsene i taksonomiforordningen, offentliggjøringsforordningen og lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv.

Forordningene er en del av EUs grønne giv og inneholder regler som skal fremme transparens og offentliggjøre informasjon om blant annet bærekraftsrisiko og bærekraftige aktiviteter. Forordningene innfører nye plikter for finansmarkedsdeltakere, finansrådgivere og store foretak, relatert til blant annet klassifisering, informasjon til investorer og rapportering.

Boken er ment som et hjelpemiddel for foretak som blir underlagt regelverket, og andre aktører i finansmarkedene som blir påvirket av regelutviklingen på området.

Informasjon om boka

  • Sider: 700
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215056845
  • Utgivelsesdato: 13.03.2024
  • Bokgruppe: 221