Velg format

På lager
kr 499

Familielæring

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215012582
  • Utgivelsesdato: 21.05.2008
  • Bokgruppe: 225
Denne boka tar for seg ulike tilnærminger til flerkulturell pedagogisk praksis. Redaktørene ønsker å løfte fram nye måter å arbeide på som for eksempel familielæring, et forholdsvis nytt felt innenfor det migrasjonspedagogiske området i Norge. I boka gis det derfor en teoretisk innføring i denne tilnærmingen, og det gis eksempler på hvordan tenkningen kan omsettes i praksis.
I tillegg fokuseres det i denne boka på andre måter å arbeide på i skoler og barnehager som tar utgangspunkt i at minoritetsbefolkningen er ressurser i fellesskapet og der barn/elever/voksne bidrar til utvikling hos hverandre. Eksempler her er elevaktive metoder i arbeidet med nyankomne elever, dialogen som arbeidsmetode, foreldremedvirkning i leksehjelp, samarbeid mellom lærergrupper, samarbeid på tvers av nivåer i utdanningssystemet, bruk av IKT. Boka tar også opp nødvendig kompetanse i en slik elevaktiv og samarbeidende skole og det gis eksempel på hvordan en høgskole møter en ny pedagogisk utfordring, nemlig familielæring.

Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, skoleledere, bibliotekarer, ansatte i PPT og helsevesen.

"Denne boka er gjennomgående ressurs- og løsningsorientert. Den representerer kreativitet, innovasjon, inspirasjon, profesjonalisme, optimisme og glød. Dette er svært viktig å formidle i et felt som ofte preges av problemfokus."
Kristin Skinstad van der Kooij, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo i Bedre skole 3/08

An-Magritt Hauge

An-Magritt Hauge er førsteamanuensis og leder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved høgskolen i Oslo. Hun er utdannet spesialpedagog og migrasjonspedagog, og hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner.
Mer informasjon om forfatteren

Sigrun Aamodt

Sigrun Aamodt er cand.polit. med hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. Hun er ansatt som rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo. Sigrun Aamodt har lang erfaring som lærer, veileder og skoleleder i både grunnskole og voksenopplæring.
Mer informasjon om forfatteren