Velg format

kr 149

Fellespensum for NTNU-ex.phil. våren 2022

Prøveutgave
Denne prøveutgaven utgjør hoveddelen av fellespensum for alle ex.phil.-variantene ved NTNU vårsemesteret 2022. Boka gir en innføring i temaene vitenskapsfilosofi, natur-, teknologi- og menneskesyn, samt etikk og politisk filosofi.

Boka er kun tilgjengelig i Allvit.no

Boka har fire hoveddeler. I delen om vitenskapsfilosofi diskuterer Fredrik Haraldsen spørsmål om hva vitenskap er og hvordan vitenskapelig kunnskap skilles fra andre kunnskapsformer.

Natur-, teknologi- og menneskesyn er tema for bokas andre del. Her tar Asle Kiran opp teknologien som omdreiningspunkt for vårt forhold til naturen, den vitenskapelige utviklingen og hvordan vi skal tenke om det å være menneske.

Etikk handler blant annet om hva det er som kjennetegner riktige handlinger. Filosofisk etikk forsøker å gi rasjonelle grunner for at noe er moralsk riktig eller galt. I denne delen introduserer Kjetil Skjerve og Espen Lauritzen grunnleggende etiske teorier.

Bokas fjerde del handler om politisk filosofi. Kjartan Koch Mikalsen behandler spørsmålet om hva som legitimerer en statsmakt og hvor grensen går for denne maktutøvelsen gjennom å presentere noen av de mest sentrale posisjonene og begrepene fra den politiske filosofien.


Alle forfatterne er filosofer ansatt ved NTNU.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053851
  • Utgivelsesdato: 06.01.2022
  • Bokgruppe: 893

Kjetil Skjerve

er førsteamanuensis i filosofi og emneansvarlig for ex.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Fredrik Haraldsen

er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Espen André Lauritzen

er universitetslektor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Kjartan Koch Mikalsen

er førsteamanuensis i filosofi og undervisningsleder for ex.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Han forsker særlig på politisk filosofi og rettsfilosofi. Koch Mikalsen er med i redaksjonsrådet til Norsk filosofisk tidsskrift.
Mer informasjon om forfatteren

Asle Kiran

er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Forsker på hvordan skape velferd med velferdsteknologi og underviser blant annet på ex.phil.
Mer informasjon om forfatteren

Erlend M. Dons

er universitetslektor i filosofi og emneansvarlig for exp.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren