Velg format

På lager
kr 359

Fenomener i faglig veiledning

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044521
  • Utgivelsesdato: 26.03.2020
  • Bokgruppe: 893
Bokens redaktører satte seg to mål: Det første var å skrive om fenomener i veiledning og ikke utelukkende om metoder. Det andre var å lage en tverrfaglig basert bok ved å invitere skribenter med ulik fagbakgrunn.

Bokens hovedprosjekt er å beskrive faglig veiledning nedenifra. Dette gjør forfatterne ved å ta utgangspunkt i ulike fenomener som viser seg i veiledning; hva er det, hvordan kan de erfares og beskrives, og hvordan kan man samarbeide om disse fenomenene i veiledning? Det er forskjell på det å erfare og beskrive fenomenet anerkjennelse og på det å beskrive metoder for anerkjennelse som lytting, bekreftelse og forståelse. Det betyr ikke at forfatterne forkaster metodene, men målsettingen er ønsket om å gå den andre veien; fra beskrivelser av et fenomen i veiledningen (for eksempel anerkjennelse) og til mulige metoder som man kan benytte i veiledningsarbeidet.

Bokens 11 kapitler er skrevet av faglige kapasiteter på ulike felt:

1. Fenomennær veiledning av Bengt Karlsson / 2. Modige møter i veiledning av Frank Oterholt/ 3. Tilstedeværelser i veiledning av Michael de Vibe/ 4. Trøst og lindring i veiledning av Gry Bruland Vråle/ 5. Kjærlighet i veiledning av Hans-Harald Nome / 6. Veiledning som distansert medleverskap av Rolf Sundet/ 7. Improvisasjon i veiledning av Bjørn Alterhaug / 8. Selvavgrensing i veiledning av Karin Blix Flage/ 9. Ord i veiledning av Jostein Nese/ 10. Kroppen i veiledning av Anne-Marie Aubert / 11. Forbedring i veiledning av Trulte Konsmo.

«Inspirerende og praksisnært om veiledning.»
Per Vaglum i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Bengt Eirik Karlsson

Bengt E. Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.
Mer informasjon om forfatteren

Frank Oterholt

Frank Oterholt er dosent i helsevitenskap ved Universitetet i Agder.
Mer informasjon om forfatteren