Velg format

kr 519

Fiskehelse og fiskesykdommer

Fiskehelse og fiskesykdommer

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200127185
  • Utgivelsesdato: 01.12.1999
  • Bokgruppe: 219
"Fiskehelse og fiskesykdommer" gir en oppdatert oversikt over de fleste helsemessige problemene hos oppdrettsfisk og villfisk i Norge. Den omtaler også en del sykdomstilstander som, såvidt vites, ikke finnes i Norge i dag, men som representerer betydelige problemer i andre land. Det er lagt betydelig vekt på ulike miljøeffekter, behandling og forebyggende helsearbeid.
Dette er både en lærebok for studenter innen akvakultur og fiskehelse, og et oppslagsverk for personer innen oppdrettsnæringen og forvaltningen.

Trygve Poppe er professor ved Norges veterinærhøgskole, og har arbeidet med sykdomsproblemer hos fisk siden 1981. Forfatterne representerer de fleste av de nordiske fagmiljøene som arbeider med ulike aspekter av fiskehelse og fiskesykdommer.

Trygve Poppe

Trygve Poppe er professor ved Norges veterinærhøgskole, og har arbeidet med sykdomsproblemer hos fisk siden 1981.
Mer informasjon om forfatteren