Velg format

kr 519

Flerspråklighet i skolen

Hva er flerspråklighet? Hvilken plass har elevenes flerspråklighet i skolen?
Hvilke ressurser finnes for flerspråklig opplæring? Hvilke roller har tospråklige lærere i skolen?

Flerspråklighet i skolen er en innholdsrik bok for lærerstudenter, alle som arbeider med elever fra språklige minoriteter og for andre som interesserer seg for emnet.

Boka gir kunnskap om:
Flerspråklighet som fenomen
Opplæringen for elever fra språklige minoriteter
Bruk av flere språk i undervisningen
Tospråklige lærere
Læremiddelsituasjonen

Den omhandler opplæring fra grunnskole til voksenopplæring og lærerutdanning.

Innledningskapitlet er oversatt til arabisk, engelsk, persisk, polsk, tyrkisk og urdu.
Boka vant Språkprisen 2009 for bokmål med følgende begrunnelse fra Språkrådet: "Dette arbeidet har relevans langt ut over skule og opplæring, ikkje minst fordi forfattarane viser seg som framifrå formidlarar gjennom eit bokmål som er klårt, presist og vel tilpassa ei opplyst ålmente."

Forfatterne i boka, foruten Rita Hvistendahl selv, er Nina Zandjani, Else Ryen, Lutine de Wal Pastoor, Jessica Martincic, Emel Türker, Astri Heen Wold, Bente Ailin Svendsen og Nina Stenbro. Disse har ulik bakgrunn som forskere, lærere, oversettere og bibliotekarer. Flere er selv flerspråklige. Deres kunnskap om flerspråklighet i skolen er dels basert på forskning, dels på praksis og egen erfaring.
Redaktør Rita Hvistendahl er førsteamanuensis i fagdidaktikk i norsk og tospråklig opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215011967
  • Utgivelsesdato: 09.03.2009
  • Bokgruppe: 215