Velg format

kr 499

Folkerettslige tekster

Samling med opplysninger til studiebruk
Boken er en samling av de viktigste traktater, konvensjoner og avtaler som Norge har tiltrådt, samt havrettstraktaten. Boken fungerer som en lovsamling og viser hvilke forpliktelser Norge har påtatt seg vis-a-vis andre stater. Tekstene er fotografisk gjengitt på originalspråket og ordnet kronologisk.

Informasjon om boka

  • Språk: Engelsk
  • ISBN: 9788200224686
  • Utgivelsesdato: 01.12.1995
  • Bokgruppe: 211