Velg format

På lager
kr 959

Forsikringsrett

1. utgave
Forsikringsrett gir en innføring i hovedprinsippene i forsikringsretten, og da først og fremst forsikringsavtaleretten. Boken legger hovedvekten på de rettsreglene som gjelder for forsikringsavtaler mellom et forsikringsselskap og en forsikringstager.
Disse reglene finnes i første rekke i forsikringsavtaleloven med tilhørende rettspraksis og nemndspraksis, og loven angir dermed langt på vei den innholdsmessige rammen for boken. En fremstilling av forsikringsavtaleretten som bare var forankret i forsikringsavtaleloven ville likevel blitt for snever. Forsikringsvilkårene utgjør en sentral del av avtaleforholdet, og boken benytter derfor et stort antall klausuler fra ulike forsikringsbransjevilkår for å illustrere samspillet mellom lov og avtale. Boken gir også en kortfattet innføring i det offentligrettslige rammeverket som gjelder for forsikringsselskapene og deres virksomhet.

Informasjon om boka

  • Sider: 688
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215007533
  • Utgivelsesdato: 03.10.2008
  • Bokgruppe: 211

Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, med arbeidsplass ved Nordisk Institutt for Sjørett. Hans fagområder er først og fremst forsikringsrett, herunder sjøforsikringsrett, sjørett og annen transportrett samt petroleumsrett.
Mer informasjon om forfatteren