Velg format

kr 349
Forventet i salg 31.08.2020

Inn i sakens prosa

En innføring

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036885
  • Utgivelsesdato: 31.08.2020
  • Bokgruppe: 217
Denne boka gir en spennende innføring i et rikt og viktig tekstunivers. Gjennom engasjerende og velinformerte analyser blir leseren kjent med både en rekke ulike sakprosatekster og måter å analysere dem på. Teksteksemplene er både gamle og nye, både med bilder, tall og bare bokstaver. Forfatterne gir både tekstteoretiske, norskdidaktiske og kunnskapspolitiske perspektiv.


"Forstå sakprosa" blir nyttig lesning for alle som trenger kunnskap om sakprosa og analytiske ferdigheter. Det vil si alle norsklærere og dem som skal bli det, og studenter i andre fag i høyere utdanning der tekstkunnskap står sentralt.

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas (f. 1982) er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er literacy, lesing, skriving, digitale medier, klasseromsforskning, norskdidaktikk, forskningsmetodologi og videostudier. Blikstad-Balas har lang undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Hun har skrevet en rekke artikler om elevers bruk av ulike tekster i skolen, for eksempel om hvordan Wikipedia og lærebøker brukes i skolearbeid.

Blikstad-Balas har en rekke roller i forskningsprosjekter. Hun er leder av prosjektet Video to Support Excellence in Teaching (VIST), nestleder i Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT), team leader i QUINT Theme 3 - Using videos to support teachers¿ professional learning. Hun er også medlem av Akademiet for yngre forskere, advisory board i Nordic Journal of Literacy Research og Landslaget for norskundervisnings Bokredaksjon.
Mer informasjon om forfatteren

Johan L. Tønnesson

Johan L. Tønnesson er professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo. Han har lang formidlingserfaring og har utgitt bl.a. "Tekst som partitur, eller Historievitenskap som kommunikasjon" (2004), "Den Flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser" (red., 2002) og er medforfatter av Berge mfl: "Tekst og historie" (2008).
Mer informasjon om forfatteren