Velg format

På lager
kr 369

Frihet

Ingen over, ingen ved siden: Vi lever definitivt i frihetens tidsalder. Frihet hylles som et mål i seg selv og brukes som målestokk for vår samfunnstypes vellykkethet. Å være mot frihet fremstår som en umulighet, så vel intellektuelt som ideologisk.
Denne boken stiller noen ukorrekte spørsmål: Kan det tenkes at den nær enstemmige hyllesten til frihetens forrang, skaper en farlig selektiv forståelse av de problemer som dagens mennesker - for ikke å snakke om våre etterkommere - konfronteres med? Kan ropet om enda mer frihet vise seg å være en del av problemet, heller enn en del av løsningen? Hva skjer med andre politiske og moralske verdier, slik som rettferdighet og solidaritet? Er fellesskap bare til for individenes skyld, for å fremme deres selvrealisering i vestlig-sekulær forstand? Kan andre livssyn og religioner enn de som er dominerende i Norge i dag, lære oss noe om frihetens grenser eller gi oss alternative forståelser av hva frihet er? Hva skjer når frihet tar form av krav samfunnet, bedriften, sosial- og helsetjenesten, ja, til og med fengselet, stiller til individet; krav om ytelse, tilpasning og endringsvilje, ja, om å forvalte sin frihet på optimalt vis? Og sist men ikke minst: Er klimaendringene et varsku om den individualiserte frihetens kollektive pris?

Bidragsytere: Thomas Hylland Eriksen, Arne Johan Vetlesen, Dag O. Hessen, Espen Schaanning, Berit Thorbjørnsrud, Torbjørn Røe Isaksen, Ingrid Fiskaa, Dag Skogheim, Gunnar C. Aakvaag, Henrik Sinding-Larsen og Anne Hege Grung.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215012025
  • Utgivelsesdato: 29.10.2007
  • Bokgruppe: 214

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han er en aktiv samfunnsdebattant, og forfatterskapet omfatter fagbøker, lærebøker som essays. Hans mest oversatte bøker er Ethnicity and Nationalism og Øyeblikkets tyranni, som begge er utkommet på over 20 språk. Hans to romaner er Siste dagers heldige (1999) og Veien til Barranquilla (2012). Han har vært med å skrive samfunnskunnskapsbøkene i Matriks-serien for ungdomsskolen.
Mer informasjon om forfatteren

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt o"er tyve bøker, blant annet "Frihetens forvandling" (2009), Angsten for oppdragelse" (med Per Bjørn Foros, 2012), "Studier i ondskap" (2014), "The Denial of Nature" (2015), "Hva skal vi svare våre barn?" (med R. Willig, 2018) og "Smerte i vår tid" (2020).
Mer informasjon om forfatteren