Velg format

På lager
kr 449

Grunnbok i spesialpedagogikk

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026435
  • Utgivelsesdato: 02.03.2016
  • Bokgruppe: 215
Boka gir en samlet presentasjon av det spesialpedagogiske fagfeltet, med både det generelle faglige grunnlaget og de mest sentrale problemområdene innenfor spesialpedagogikken.
De første kapitlene gir blant annet innsikt i etiske verdier, barn og unges rettigheter, deres utvikling, oppvekst og læring. I flere kapitler klargjøres risikoforhold med mangfoldet av utfordringer og funksjonsvansker. Forfatteren legger vekt på å vise de muligheter som finnes for frigjørende hjelp og læring med vilkår for god livskvalitet.

For å gi praktisk utdypelse har boka mange illustrerende eksempler. De kapitlene som omhandler sentrale spesialpedagogiske arbeidsområder gir korte presentasjoner av faglige bidragsytere, som har vært betydningsfulle med sine teorier og epokeskapende initiativer på feltet.

Dette er en lærebok for bachelorstudenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og i lærerutdanning.

Edvard Befring er professor emeritus i spesialpedagogikk. Han var Norges første professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har skrevet en rekke fagbøker innenfor feltet.

Edvard Befring

Edvard Befring er professor i spesialpedagogikk(emeritus). Han ble dr.philos. i 1972, professor i pedagogisk psykologi ved Aarhus Universitet 1972-76, rektor ved Statens spesiallærerhøgskole 1976-87, professor samme sted 1987-91. Befring var Norges første professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo fra 1991. I 1998 ble han tildelt Formidlingsprisen, i 1990 ridderkorset av Den islandske falkeorden, i 2005 Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og i 2007 Jonas-prisen.
Mer informasjon om forfatteren