Velg format

På lager
kr 699

Grunnleggende regnskap 1

Finansregnskapet. 5. utgave
«Grunnleggende regnskap 1. Finansregnskapet» er en kombinert lære- og arbeidsbok, og er første bok i Universitetsforlagets tobindsverk utarbeidet til det grunnleggende kurset i finansregnskap for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Denne 5. utgaven er gjennomgående oppdatert i henhold til nye lover, regler og forskrifter, som følge av de endringene i regnskapsloven som trådte i kraft 1. juli 2021. Blant annet ble det foretatt endringer for å sikre gjennomføring av EU-konsoliderte regnskapsdirektiv.

Boken er dessuten velegnet til andre grunnleggende kurs i regnskap. Kombinasjonen lærebok og arbeidsbok gjør den også svært egnet til selvstudier.

Boken gir en full innføring i hva regnskap er, hvordan regnskap føres, hvilke krav som stilles til regnskapet, regnskapsføring for ulike foretaksformer, regler for regnskaps- og bokføringsplikt, drøfting av etiske problemstillinger m.m. Den inneholder dessuten bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven.

Hvert kapittel innledes med en kort presentasjon av en norsk bedrift, for å gi studentene en innføring i litt av grunnfjellet i vårt næringsliv.

Boken er lagt opp etter dagens kontoplanstandard. Den inneholder mange oppgaver, hvor studentene kan skrive rett inn i boken. Det finnes også flervalgspørsmål og spørsmål av typen rett/galt etter hvert kapittel. Bokens nettside, www.nettressurser.no/regnskap, inneholder løsningsforslag til flere av oppgavene i boken, ekstra oppgaver for studentene og nyttig støttemateriale for foreleserne. I sammenheng med den nye utgaven av boken, vil det publiseres enda flere, nye oppgaver med løsningsforslag på nettsiden, de fleste i Excel.

Informasjon om boka

  • Sider: 368
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068381
  • Utgivelsesdato: 14.07.2023
  • Bokgruppe: 212

Kjell Gunnar Hoff

Kjell Gunnar Hoff er utdannet siviløkonom ved Washington State University. Han har over 20 års erfaring som leder av virksomheter innen handel, produksjon og internasjonale petroleumstjenester. Hoff har dessuten lang undervisningserfaring og er dosent emeritus fra handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er æresdoktor ved Riga Technical University, Latvia.
Mer informasjon om forfatteren

Asbjørn O. Pedersen

Asbjørn O. Pedersen er utdannet revisor ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Møre og Romsdal. Han har 23 års erfaring fra kommunal sektor, og har jobbet som revisor, skatteoppkrever, økonomisjef og rådmann i en rekke kommuner. I dag er han tilsatt som generalsekretær i Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund. I tillegg er han ansatt ved flere høgskoler og universitet hvor han underviser i finansregnskap, videregående finansregnskap med teori og regnskapsorganisasjon, kommune- og statsregnskap og flere andre økonomiske temaer.
Mer informasjon om forfatteren