Velg format

kr 399

Gynekologi

Kort og godt
Gynekologi, kort og godt, er en systematisk og praktisk fremstilling av faget gynekologi. Boken gir en lettfattelig oversikt over aktuelle gynekologiske emner og en konkret veiledning i forhold til utredning, behandling og behov for viderehenvisning.
Her finner leseren nyttige nettadresser og en link til lovverk. Boken kan med fordel leses i sammenheng, men det er lagt vekt på at den skal være velegnet som oppslagsbok i en travel praksishverdag.

Bokens primære målgrupper er medisinstudenter og turnuskandidater. For turnuskandidaten i distriktet er boken uunnværlig.

Leger i allmennpraksis, legevaktsleger, leger i andre spesialiteter som møter gynekologiske problemstillinger, og interesserte jordmødre og helsesøstre vil også ha nytte og glede av boken.

Gynekologi kort og godt, bygger på forfatternes egen utgivelse Gynekologi i allmennpraksis, Tano Aschehoug 1999.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215007908
  • Utgivelsesdato: 18.08.2008
  • Bokgruppe: 213

Hilde Beate Gudim

Hilde Beate Gudim (f. 1954) er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som allmennpraktiker siden 1981, foruten en avstikker til psykiatrien. Hun har holdt en rekke kurs i gynekologi.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Hilde Juvkam

Kari Hilde Juvkam (f. 1953) er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som allmennpraktiker i Grimstad fra 1983. Hun er universitetslektor (praksislærer) ved UiO.
Mer informasjon om forfatteren