Velg format

Kommer for salg
03.06.2024
kr 839

Havenergilova

Lovkommentar
Havenergiloven er et resultat av en rekke politiske avgjørelser fra tidlig 2000-tall og har som mål å øke produksjonen av fornybar energi.

Havenergi er fornybar energi fra havet. I havet er det lagret store mengder energi som vi kan bruke til varme og produksjon av elektrisk energi. Havenergiloven skal legge til rette for utnyttelse av fornybare energiressurser til havs i samsvar med samfunnsmessige mål. Loven skal også sørge for at energianlegg blir planlagt, bygd og disponert slik at hensynet til energiforsyning, miljø, trygghet, næringsvirksomhet og andre interesser blir ivaretatt.

Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven.

Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med havenergi.

Sigrid Eskeland Schütz er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB. Schütz har, siden hun ble cand.jur. i 1997, vært tilknyttet Det juridiske fakultet, med unntak av en periode som dommerfullmektig i 1999-2000. Hun ble ph.d. i 2007 med avhandlingen «Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak».

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215033686
  • Utgivelsesdato: 03.06.2024
  • Bokgruppe: 221

Sigrid Eskeland Schütz

Sigrid Eskeland Schütz er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB. Schütz har, siden hun ble cand.jur. i 1997, vært tilknyttet Det juridiske fakultet, med unntak av en periode som dommerfullmektig i 1999-2000. Hun ble ph.d. i 2007 med avhandlingen «Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak».
Mer informasjon om forfatteren