Velg format

På lager
kr 379

Høyesterett og folkestyret

prøvingsretten overfor lover
Er Stortinget suverent eller er det rettslige grenser for dets handlefrihet? Avgjør Stortinget selv om grunnlov og menneskerettigheter er overtrådt, eller kan Høyesterett trekke grensene i omstridte spørsmål? Denne boka er den første omfattende studie av prøvingsretten i Norge. Den gir en inngående diskusjon av prøvingsrettens legitimitet i et styringssystem der "flertallsstyret" er en viktig, men ikke den eneste verdi.

Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200219149
  • Utgivelsesdato: 01.12.1993
  • Bokgruppe: 221

Eivind Smith

Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han har publisert en lang rekke arbeider i forvaltnings- og statsrett og i komparativ rett, og har rik erfaring fra bl.a. offentlige granskninger og internasjonalt arbeid.
Mer informasjon om forfatteren