Velg format

På lager
kr 349

Høyesterett og folkestyret

prøvingsretten overfor lover

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200219149
  • Utgivelsesdato: 01.12.1993
  • Bokgruppe: 221
Er Stortinget suverent eller er det rettslige grenser for dets handlefrihet? Avgjør Stortinget selv om grunnlov og menneskerettigheter er overtrådt, eller kan Høyesterett trekke grensene i omstridte spørsmål? Denne boka er den første omfattende studie av prøvingsretten i Norge. Den gir en inngående diskusjon av prøvingsrettens legitimitet i et styringssystem der "flertallsstyret" er en viktig, men ikke den eneste verdi.

Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Eivind Smith

Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han har publisert en lang rekke arbeider i forvaltnings- og statsrett og i komparativ rett, og har rik erfaring fra bl.a. offentlige granskninger og internasjonalt arbeid.
Mer informasjon om forfatteren