Velg format

På lager
kr 249

hva er FUNKSJONSHEMMING

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215014227
  • Utgivelsesdato: 03.09.2010
  • Bokgruppe: 220
hva er FUNKSJONSHEMMING tar opp sentrale spørsmål innenfor forskning, politikk og forståelse av funksjonshemming.
Boka handler om hvordan samfunnet møter personer med nedsatt funksjonsevne. Utgangspunktet er at vi må se ut over individets funksjonsvansker for å forstå funksjonshemming. Det legges vekt på hvordan menneskeskapte omgivelser funksjonshemmer når samfunnet bygges uten at det tas tilstrekkelig hensyn til menneskelig variasjon.

Tøssebro går inn i den prinsipielle debatten om hva funksjonshemming er på bred basis. Han drøfter spørsmål rundt kategorisering og forestillinger og viser betydningen av disse i et historisk lys. Mye av forskningen om funksjonshemming er praktisk orientert og rettet mot forholdet mellom politiske idealer og der politikken "treffer bakken"; i hverdagen til funksjonshemmede. Det gjør spørsmål rundt inkludering, ekskludering og marginalisering sentrale. I denne boka diskuteres både lange linjer, slik som institusjonenes vekst og fall, og mer dagsaktuelle spørsmål rundt betingelser for deltakelse i hverdagsliv, skole og arbeid.

Avslutningsvis drøftes de nyere trendene i politikken på feltet, slik som vern mot diskriminering og tiltak for å gjøre samfunnet mer tilgjengelig ved universell utforming og offentlige krav til transportmidler, nettsteder, bygninger.
___________

«Boken gir det historiske og sosiale bakteppe som preger arbeidet med funksjonshemmedes rettigheter, og viktige perspektiver på helsepolitikk, velferdsdebatt, menneskerettigheter og diskriminering. Anbefales!» Sven Conradi og Svend Rand-Hendriksen i Tidsskrift for Den norske legeforening

Jan Tøssebro

Jan Tøssebro, dr.polit., er professor i sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim. Han har tidligere gitt ut og redigert en rekke bøker og artikler om funksjonshemming.
Mer informasjon om forfatteren