Velg format

kr 249
Forventet i salg 01.08.2021

TERRORISME

Informasjon om boka

  • Sider: 150
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031132
  • Utgivelsesdato: 01.08.2021
  • Bokgruppe: 224
Hva er terrorisme? Hva gjør terrorismen med oss? Hva gjør den med samfunnet?

Det vanligste svaret på det første spørsmålet er at terrorisme er en voldshandling, og at hensikten er å skape frykt som kan utnyttes for å nå politiske mål. Dette svaret er utilfredsstillende. I denne boken legges det til at terrorismen ikke kan forstås ut fra terroristenes voldshandlinger alene. Terrorismen formes også av samfunnet rundt - først og fremst av medienes dekning av terrorhandlingene og av måten myndighetene bekjemper terrorismen på.

Første del av boken gir et riss av terrorismens historie for å vise hvordan terrorens karakter har endret seg som en følge av endringer i storpolitikken, i media og i statens ordensmakt. Bokens andre del drøfter terrorismens karakter i vår egen tid. Den viser hvordan samtidens medier kan gå terroristenes ærend ved å spre frykt og usikkerhet i samfunnet, men også hvordan nye maktmidler og etterforskningsmetoder har gjort ordensmaktens terrorbekjempelse mer effektiv. Bokens konklusjon reflekterer over årsakene til terrorismen i vår tid, og hvordan terroristene best kan bekjempes.

Torbjørn L. Knutsen

Torbjørn L. Knutsen er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) og professor II ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Knutsen er også leder for Regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg. Han har skrevet og redigert bøker om bl.a. norsk utenrikspolitikk og internasjonal politikk - blant andre A History of International Relations Theory (1997) og The Rise and Fall of World Orders (1999).
Mer informasjon om forfatteren