Velg format

kr 529

Hverdagsfilosofer

verdier, selvforståelse og samfunnssyn i det moderne Norge

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200228165
  • Utgivelsesdato: 01.12.1996
  • Bokgruppe: 224
Å skrive sin selvbiografi er å prøve å ta et skritt tilbake for å oppsummere livet sitt. Sosialantropolog Marianne Gullestad har her tatt for seg selvbiografien til fire vanlige nordmenn. Ut fra disse fire tekstene tegner hun et dyptpløyende og mangesidig bilde av det moderne Norge. Sentralt står de verdibegreper som selvbiografiforfatterne bruker til å forme både livet og fortellingen om livet.

Marianne Gullestad

Marianne Gullestad (1946-2008) var en kjent og aktet norsk sosialantropolog. Hun arbeidet særlig med spørsmål knyttet til familie, sosial klasse, livshistorier, postkoloniale studier og, i hennes siste leveår, med studier av fotografi og film. Hun var fra 1998 til sin død forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Gullestad hadde tidligere vært professor II ved Universitetet i Tromsø, forskningsleder ved Norsk senter for barneforskning i Trondheim og gjesteforsker ved University of Chicago.
Mer informasjon om forfatteren