Velg format

På lager
kr 339

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

3. utgave

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041858
  • Utgivelsesdato: 21.02.2020
  • Bokgruppe: 893
Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om hvilken virkning giftig barndomsstress har på kroppens fysiologi og celler.

Boken handler kort fortalt om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Sagt på en annen måte handler den om samspillet mellom tre fenomener: kropp, erfaring og mening. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser.

Boken retter seg mot studenter og praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi. Forfatterne håper dessuten at personer som selv er blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått.

Om forfatterne:
Anna Luise Kirkengen er tidligere allmennlege. Hun er i dag professor i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø og ved NTNU i Trondheim.

Ane Brandtzæg Næss er medisinstudent (ferdig 2016) ved Universitetet i Oslo. Hun har bidratt med å gjennomgå ny forskning og oppdatering av teksten (blant annet om telomerer).

Anna Luise Kirkengen

Anna Luise Kirkengen er tidligere allmennlege og professor i allmennmedisin ved Norges arktiske universitet, UiT, i Tromsø. Inntil videre er hun seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
Mer informasjon om forfatteren

Ane Brandtzæg Næss

Ane Brandtzæg Næss er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og er i spesialisering i psykiatri ved Molde sykehus. Hun kom inn som medforfatter ved 3. utgave.
Mer informasjon om forfatteren