Velg format

På lager
kr 449

Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling?

I denne boken oppsummerer ledende fagfolk kunnskapsstatus for angstlidelser og deler egne erfaringer og synspunkter på hva som skal til for å sikre at god hjelp blir tilgjengelig.

Angstlidelser er en av de vanligste årsakene til helseproblemer og dårlig livskvalitet. Bare et fåtall med angstplager får stilt riktig diagnose, og et mindretall får adekvat behandling. Dette til tross for at dokumentert virksomme metoder finnes. Svært mange blir derfor langtidssykmeldt eller uføretrygdet. Barn og ungdom med angstlidelser står i fare for å utvikle tilleggsproblemer som for eksempel depresjon, rusproblemer, skoleproblemer og søvnvansker. Skal mennesker med angstlidelser få virksom behandling, kreves satsing på utdanning, videreutdanning av helsepersonell og bedre organisering av behandlingstilbudet.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215018799
  • Utgivelsesdato: 11.02.2013
  • Bokgruppe: 214

Odd E. Havik

Odd E. Havik er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han har omfattende erfaring med personlighetsdiagnostikk og psykoterapi gjennom klinisk praksis, undervisning, veiledning og forskning.
Mer informasjon om forfatteren

Gerd Kvale

Gerd Kvale har snart 30 års erfaring med behandling av angstlidelser. Kvale er ansatt som professor i klinisk psykologi ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen. De siste årene har hun ledet OCD-teamet i Helse Bergen.
Mer informasjon om forfatteren

Bente Storm Mowatt Haugland

Mer informasjon om forfatteren