Velg format

På lager
kr 239

Hvordan utrede andre?

- en innføring i utredningsmetode for spesialpedagoger og sosialarbeidere

Informasjon om boka

  • Sider: 112
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215014425
  • Utgivelsesdato: 04.02.2009
  • Bokgruppe: 213
Dette er en kortfattet innføring i utredning og rapportskriving for bachelorstudenter i barnevern, sosialt arbeid, spesialpedagogikk, psykologi og pedagogikk.
Boken er bygget opp rundt sentrale problemstillinger knyttet til utredninger på disse fagfeltene, og forfatteren er blant annet opptatt av å hente kunnskap fra forskningsmetode når det gjelder kildekritikk og attribusjonsteori.

Boken gjenspeiler at utredningsarbeid er mer enn tekniske metodespørsmål og utredningsskjema. Det krever en reflektert holdning til forforståelse og perspektiv med hensyn til innhenting og bearbeiding av informasjon. Utrederen må man vite hva som danner grunnlaget for de opplysninger som brukes i utredninger og rapporter, og som berører enkeltmennesker og deres framtidige skjebne.