Velg format

kr 489

Industridesign

2. utgave
Den første bredt anlagte læreboken i industridesing i Norge, finnes nå i andre utgave. Boken omfatter alle hovedaspekter ved industridesign som fag, fra den overordnede fagtradisjonen til kunnskap knyttet til selve designprosessen.
Boken er lagt opp slik at hvert kapittel beskriver ett hovedtema innen design. Kapitlene kan derfor leses hver for seg. Hvert tema presenterer en form for kunnskap eller et verktøy som brukes i designprosessen og beskrivelse av metoder står sentralt i hvert kapittel.
Boken tar blant annet for seg faghistorie, produktestetikk, innovasjon, formgiving og designkrav. Forfatteren legger vekt på bruksaspektet ved formgiving, på markeds- og kulturforståelse, prosjektmetodikk og gjennomføring, samt ressurseffektivitet og økologi. Et helt kapittel er viet norsk design. I denne andre utgaven er noen begreper endret, et par oversikter gjort mer konsekvente, og feil rettet opp.

Dette er en grunnleggende lærebok for studenter innenfor industriell design. Den vil også være av interesse for alle som er interessert i design av industri- og hverdagsprodukter.

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013107
  • Utgivelsesdato: 23.01.2008
  • Bokgruppe: 210

Per Johan Farstad

Per Farstad (f. 1951) er industridesigner og professor. I samarbeid med en rekke norske bedrifter har han utviklet produkter for et bredt marked. Han underviser studenter i designfag innenfor ulike disipliner som faglærere i kunst og håndverk, ingeniører og designere i innovasjon og design. Han har tidligere vært professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I 1997 etablerte han Formel Industridesign AS og i 2004 startet han fagskolen Designinstituttet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren