Velg format

kr 419

Ingen ut av rekka går

Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian. 3. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215012896
  • Utgivelsesdato: 25.06.2008
  • Bokgruppe: 215
«Ingen ut av rekka går» er i ferd med å bli en klassiker som hjelper både lærere og studenter gjennom regelverk og frem til praktiske tiltak. Boka gir praktiske og konstruktive innspill til hvordan skolen kan organisere og videreutvikle sitt teamarbeid.
Bokas 3. utgave er supplert med oppdaterte lover og regler, nyere forskning om tospråklig opplæring og en oversikt over tiltak som gir effekt overfor atferdsvansker. Den presenterer også nye forslag til effektiv teamutvikling.

Dette er en utradisjonell bok om tilpasset opplæring og teamutvikling. Med levende eksempler viser forfatterne vei gjennom sentrale lover, regler og retningslinjer. Vi følger prosessen med å henvise elever til PP-tjenesten og å utarbeide pålagte rapporter. Det gis eksempler på hvordan skolen og PP-tjenesten best mulig kan samarbeide om å tilrettelegge opplæringen for alle elever generelt, og for Shaza og Kristian spesielt. Shaza blir utredet og får tospråklig opplæring, mens Kristian får tilrettelagt opplæring i forhold til sine «atferdsvansker». Boka er skrevet slik at det skal være kort vei fra tekst til handling.

Boka retter seg mot studenter, praktiserende lærere, ansatte i PP-tjenesten og skolehelsetjenesten.

"Bokens styrke er å fremheve behovet for et nært og forpliktende samarbeie mellom skolen og PPT for å komme frem til gode og bærekraftige tiltak."
Jan G. Mossige i Skolepsykologi 4/08

Jon-Håkon Schultz

Jon-Håkon Shultz er ansatt som professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT.

Han har utgitt flere bøker, bl.a. Ingen ut av rekka går (3. utg. 2008). Ungdom og rus (2007) og Krisepedagogikk sammen med Magne Raundalen (2006).
Mer informasjon om forfatteren

An-Magritt Hauge

An-Magritt Hauge er førsteamanuensis og leder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved høgskolen i Oslo. Hun er utdannet spesialpedagog og migrasjonspedagog, og hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner.
Mer informasjon om forfatteren

Harald Støre

Harald Støre er bedriftsrådgiver/partner i Hartmark AS. Han har mange års erfaring med leder- og teamutvikling både fra offentlige organisasjoner og private virksomheter, og jobber selv som leder for strategisk HR i Hartmark Consulting. Han arbeider innenfor områdene leder- og talentutvikling, organisasjonsutvikling, motivasjon og samarbeid. Støre har embetsstudiet i pedagogikk fra UiO og er foreleser om team- og organisasjonsutvikling ved det Utdanningsvitenskapelige Fakultet (UiO).
Mer informasjon om forfatteren