Velg format

På lager
kr 709

Innføring i barnerett for sosialarbeidere

4. utgave

Papirutgaven mangler vedlegget «Oversikt over barns rettigheter og plikter på ulike alderstrinn». Vedlegget kan lastes ned her.

«Innføring i barnerett for sosialarbeidere» handler om barns rettsforhold til sine foreldre og til det offentlige oppvekst- og hjelpeapparatet. Boken er skrevet som en innføringsbok i rettslære for barnevernspedagog- og sosionomstudenter ved universiteter og høyskoler og har som mål å gi kunnskap som er relevant for fremtidig arbeid med utsatte barn og unge og deres foreldre og hjelpere.

Kunnskap om barns og unges rettigheter, om rettsforholdet mellom barn og foreldre og om de spesielle tiltakene for barn i utsatte livssituasjoner er nødvendig for å utnytte det handlingsrommet regelverket gir til å finne gode løsninger for barn og unge som trenger hjelp.

Boken kan leses uten forkunnskaper i juss og starter med en innføring i juridisk tenkning og barnets rettsstilling generelt. Forfatteren har lagt vekt på å gi en pedagogisk og samlet fremstilling av det regelverket som både barnevernspedagoger og sosionomer bruker i sitt arbeid med barn og deres foreldre.

Ragnhild Collin-Hansen er pensjonist. Hun har arbeidet som høgskolelektor i rettslære ved sosionomutdanningen ved Sosialhøgskolen i Trondheim og som førsteamanuensis i juridiske emner ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Informasjon om boka

  • Sider: 488
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031521
  • Utgivelsesdato: 11.07.2019
  • Bokgruppe: 211

Ragnhild Collin-Hansen

Ragnhild Collin-Hansen er pensjonist og har tidligere blant annet arbeidet som førsteamanuensis i juridiske emner ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun er tilknyttet Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.
Mer informasjon om forfatteren