Velg format

På lager
kr 369

Introduksjon til panteretten

Stiftelse, virkninger og tvangsfullbyrdelse. 2. utgave
Boken er skrevet som innføringslitteratur i panterett og tvangsfullbyrdelse for juridiske studenter. Boken er også nyttig for praktiserende jurister som ønsker en innføring i emnet.
Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har publisert en rekke sentrale arbeider om panterett og tvangsfullbyrdelse, bl.a. Tingsrett (7. utgave 2013, sammen med Aage Thor Falkanger), Fast eiendoms rettsforhold (4. utgave 2011) og Tvangsfullbyrdelsesloven - kommentarutgave (4. utgave 2008, sammen med Hans Flock og Thorleif Waaler).

Informasjon om boka

  • Sider: 128
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022437
  • Utgivelsesdato: 24.06.2013
  • Bokgruppe: 211

Thor Falkanger

Thor Falkanger er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Universitet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker på Universitetsforlaget, særlig innenfor tingsrett og sjørett. Av hans seneste bøker nevnes Allmenningsrett (2009), Odelsloven med kommentarer (5. utgave 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Landbruksrett (2013), Løsningsrettsloven (2015), Sjørett (8. utgave 2016, sammen med Hans Jacob Bull), Tingsrett (8. utgave 2016, sammen med Aage Thor Falkanger), Lufttransport av gods (2016), Mineralloven, lovkommentar (2017), Tomtefesteloven,lovkommentar (2018) og Granneloven, lovkommentar (2019)
Mer informasjon om forfatteren