Velg format

kr 1 449
Forventet i salg 15.12.2023

Jordskifteloven 2. utgave

Lovkommentar
Den nye jordskifteloven trådte i kraft 1. januar 2016. Dette er den andre utgaven av kommentaren til loven. Behovet for en ny utgave kommer som et resultat av lovendringer og ny rettspraksis. Boken har gjennomgått en betydelig revisjon. Dette skyldes først og fremst et stort antall avgjørelser i domstolene. Særlig har flere prinsipielle avgjørelser fra Høyesterett gjort det nødvendig å oppdatere kommentaren.

Endringene er særlig gjort til kommentarene til kapittel 3 og kapittel 6 i loven, men alle kapitlene er gjennomarbeidet på ny. Alle høyesterettsavgjørelser som kom etter at loven trådte i kraft, er kommentert, og en rekke sentrale lagmannsrettsavgjørelser er omtalt.

Boken vil være sentral for studenter, advokater, dommere og andre som trenger en oppdatert lovkommentar i sitt arbeid.

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053561
  • Utgivelsesdato: 15.12.2023
  • Bokgruppe: 221

Øystein Jakob Bjerva

Øystein Jakob Bjerva er jordskiftekandidat fra NLH (1996) og ph.d. fra UMB (2012). Han har vært førsteamanuensis i jordskifte ved NMBU og vært leder for grunnerverv i Bane NOR. Han er nå jordskifterettsleder ved Akershus og Oslo jordskifterett.
Mer informasjon om forfatteren

Fredrik Holth

Fredrik Holth er cand. jur. fra UiO (1999) og LL.M fra Humboldt Universitet Berlin (2000). Holth har tidligere arbeidet som advokat. Han er nå dosent i juridiske fag ved NMBU.
Mer informasjon om forfatteren

Magne Reiten

Magne Reiten er jordskiftekandidat fra NLH (1987). Reiten har vært jordskifteoverrettsleder i Frostating og Hålogaland. Fra 1.1.2016 er han jordskiftelagdommer ved Frostating lagmannsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Per Kåre Sky

Per Kåre Sky er jordskiftekandidat (1989) og dr.scient. (1995) fra NLH. Sky har vært jordskifteoverdommer i Gulating og jordskiftedommer i Nord- og Midhordland. Han er professor i jordskifte og eiendomsfag på Institutt for eiendom og juss ved NMBU og professor II på Institutt for byggfag på HVL.
Mer informasjon om forfatteren

Ingrid Aasen

Ingrid Aasen er cand.jur. fra UiO (1985). Aasen er fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet. Hun har hatt en sentral rolle i arbeidet med lovforarbeider og regelutvikling knyttet til jordloven i perioden fra 1988 fram til i dag.
Mer informasjon om forfatteren