Velg format

På lager
kr 399

Juss i barnehagesektoren

Siden starten av 2000-tallet har det skjedd omfattende endringer i barnehagesektoren. Både antall barnehager og antall barnehageplasser har økt sterkt. I tillegg har sektoren til dels blitt rettsliggjort, blant annet ved at det er innført rett til barnehageplass for de aller fleste barn.
I denne boken behandles det regelverket som gjelder for barnehagesektoren; både de kommunale og de private barnehagene. I Juss i barnehagesektoren fokuserer forfatteren på de grunnleggende rettighetene barn og foresatte har, og saksbehandlingen knyttet til daglig drift og opptak.

Fagboken er skrevet for studenter innenfor barnehageledelse, de som allerede administrerer og leder barnehager og øvrige ansatte. Boken vil også kunne ha interesse for foresatte og andre som er opptatt av forvaltningsrett generelt, og barnehagejuss spesielt.

Anne Oline Haugen er førstelektor ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Institutt for organisasjons- og ledelsesfag, Rena, Høgskolen i Hedmark. De siste 15 årene har hun hatt ansvar for en rekke kurs i barnehagejuss, og har også skrevet flere artikler om emnet.

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215021423
  • Utgivelsesdato: 09.08.2016
  • Bokgruppe: 215

Anne Oline Haugen

Anne Oline Haugen er professor ved Høgskolen i Innlandet, Handelshøgskolen. De siste 20 årene har hun hatt ansvar for en rekke kurs og emner i barnehagejuss; både internt og for eksterne aktører som statsforvaltere og kommuner. Hun har også skrevet flere artikler om emnet.
Mer informasjon om forfatteren