Velg format

På lager
kr 399

Juss i barnehagesektoren

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215021423
  • Utgivelsesdato: 09.08.2016
  • Bokgruppe: 215
Siden starten av 2000-tallet har det skjedd omfattende endringer i barnehagesektoren. Både antall barnehager og antall barnehageplasser har økt sterkt. I tillegg har sektoren til dels blitt rettsliggjort, blant annet ved at det er innført rett til barnehageplass for de aller fleste barn.
I denne boken behandles det regelverket som gjelder for barnehagesektoren; både de kommunale og de private barnehagene. I Juss i barnehagesektoren fokuserer forfatteren på de grunnleggende rettighetene barn og foresatte har, og saksbehandlingen knyttet til daglig drift og opptak.

Fagboken er skrevet for studenter innenfor barnehageledelse, de som allerede administrerer og leder barnehager og øvrige ansatte. Boken vil også kunne ha interesse for foresatte og andre som er opptatt av forvaltningsrett generelt, og barnehagejuss spesielt.

Anne Oline Haugen er førstelektor ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Institutt for organisasjons- og ledelsesfag, Rena, Høgskolen i Hedmark. De siste 15 årene har hun hatt ansvar for en rekke kurs i barnehagejuss, og har også skrevet flere artikler om emnet.

Anne Oline Haugen

Anne Oline Haugen er førstelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi og ledelse.
Mer informasjon om forfatteren