Velg format

På lager
kr 779

Kjøpsrett til studiebruk

6. utgave
«Kjøpsrett til studiebruk» er først og fremst en lærebok. Boken gir en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten, inkludert en innføring i sentrale kilder, hensyn og resonnementer i kontraktsretten. Boken er tilpasset læringskravene og kjøpsrettens plass i jusstudiet.

Boken beskriver oppbygning av og hovedpunkter i regelverket i kjøpslovgivningen og tar deretter opp de mange vanskelige spørsmål som oppstår rundt kjøpsforhold i våre dager. Det er lagt stor vekt på lovreglene om forbrukerkjøp og tilknytningen til EUs regler.

Denne sjette utgaven er ajourført med lovendringer og rettspraksis, og enkelte deler av fremstillingen er omarbeidet. Boken behandler de nye reglene fra 2019 i avhendingsloven og drøfter også hvilke endringer som blir nødvendige i forbrukerkjøpsloven som følge av EUs nye forbrukerkjøpsdirektiv.

ERLING SELVIG er professor emeritus ved Universitetet i Oslo.
KÅRE LILLEHOLT er professor emeritus samme sted.

Informasjon om boka

  • Sider: 448
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034140
  • Utgivelsesdato: 13.11.2019
  • Bokgruppe: 211

Erling Selvig

Erling Selvig er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo .Han har hatt kjøps- og kontraktsrett som hovedarbeidsområde
Mer informasjon om forfatteren

Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt (f. 1952) er dr. juris og professor ved det juridiske fakultet i Oslo. Han har tidligere hatt samme stilling ved juridisk fakultet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole, og også praktisert som advokat. Han har utgitt en rekke juridiske bøker innen boligrett, tingsrett og kontraktsrett.
Mer informasjon om forfatteren