Velg format

kr 449

Klima, energi og miljø

2. utgave
Debatten om klimakvoter og andre viktige klimaspørsmål opptar mange, og preger politikk og medier. I denne boken får leseren solid faglig innsikt i ulike sider ved klimaproblemet.

Forsterket drivhuseffekt, troposfærisk ozon, sur nedbør, det globale sirkulasjonsmønsteret og variasjon i solaktivitet, drivhusgasser og havstrømmer er noen av temaene som blir grundig behandlet. Energibruken vår står sentralt i klimaproblemet, og boken omhandler derfor fornybare energikilder og effektiv energibruk.

Innholdet i «Klima, energi og miljø» er gradert etter vanskelighet. Dette gjør boken godt egnet både for studenter uten fordypning i naturfag fra videregående skole og for de med tyngre naturfaglig bakgrunn. Boken passer dessuten for videreutdanning og kurs i klima- og miljøproblematikk, og vil være verdifull for enhver som er opptatt av klimaspørsmål.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042510
  • Utgivelsesdato: 21.02.2020
  • Bokgruppe: 893

Arne Myhre

Arne Myhre er førstelektor ved Høgskolen i Telemark i Bø, hvor han underviser på Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag. Myhre har vært medforfatter på tre vitenskapelige artikler som det refereres til i FNs klimarapport i 2007.
Mer informasjon om forfatteren