Velg format

kr 729

Kommunalrettslig representasjon

Binding og erstatning
Boken behandler reglene om når kommunen er bundet av rettshandler (dispositive utsagn) som går ut over personell kompetanse. I tillegg behandles reglene om når kommunen er erstatningsansvarlig ved slike kompetansebrudd.
Fremstillingen dekker både situasjonen der det disponeres på formuerettens område og der det disponeres over offentlig myndighet.
Av konkrete regelverk som behandles, kan nevnes fullmaktsreglene i avtaleloven og den tilhørende lære om toleranse- og kombinasjonsfullmakt, den forvaltningsrettslige lære om ugyldighet til skade, samt reglene om arbeidsgiveransvar i skadeserstatningsloven § 2-1.

Boken er et praktisk og nyttig verktøy for advokater, dommere og ansatte i kommunene, og ellers alle som representerer en part overfor kommunen.

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019109
  • Utgivelsesdato: 09.12.2011
  • Bokgruppe: 221

Markus Hoel Lie

Markus Hoel Lie er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Han tok i 2011 ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø med avhandlingen Kommunalrettslig representasjon.
Mer informasjon om forfatteren